Despre functionarea asociatiilor de proprietari

In aceasta sectiune veti gasi raspunsuri la multe intrebari legate de administrarea asociatiilor de proprietari

1. Ce atributii are un administrator de bloc?

Articolul 36, parte a Legii 230/2007 sustine ca Administrator Bloc, fie el persoană fizică, fie juridică are, în principal, următoarele atribuţii si indatoriri:

 • Prestarea serviciilor într-un mod profesional;
 • Gestionarea bunurilor materiale şi resurselor financiare;
 • Efectuarea formalităţilor necesare în vederea angajarii si stabilirii de contracte cu anumiti furnizori de servicii, dar si urmarirea indeaaproape a activitatii acestora si derularea actvitatii in conformitate cu aceste contracte;
 • Luarea la cunostinta si punerea in aplicare a regulilor ce tin de proprietatea comună;
 • Gestionarea indeplinirii obligaţiilor cetăţeneşti a fiecarui proprietar în raport cu autorităţile publice;
 • Indeplinirea oricăror alte obligaţii prevăzute de lege;
 • In conformitate cu Articolul 37, pentru lucrările ce tin de proprietatea comună, administratorul, trebuie sa ia in calcul costurile, termenul de executie, durata şi calitatea lucrarilor, sa analize ofertele şi o data ce se obtine aprobarea comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, se poate incepe executarea lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.

2. Ce obligatii au propietarii?

 • să respecte statutul asociaţiei de proprietari din care fac parte;
 • să se supună hotărârilor adunării generale a asociaţiei de proprietari din care fac parte;
 • să participe la adunările generale ale asociaţiei de proprietari de cate ori este necesar;
 • să respecte orice angajament făcut faţă de asociaţia de proprietari din care fac parte;
 • să nu aducă prejudicii materiale asociaţiei de proprietari din care fac parte;
 • să participe, de cate ori este necesar, la acţiuni deosebite, cum ar fi cele de maximă urgenţă, in conformitate cu necesitatile asociaţiei de proprietari;

3. Care sunt obligaţiile unui preşedinte de bloc?

 • aceasta trebuie sa pastreze atat cartea tehnica a imobilului, cat si celelalte documente ce tin de activitatea asociaţiei de proprietari
 • acesta reprezintă asociaţia în derularea contractelor angajate de catre asociatie şi îşi asumă obligaţii în numele acesteia;
 • acesta reprezintă asociaţia împotriva unor terţi, inclusiv în acţiunile judecătoreşti iniţiate de asociaţie împotriva unuia dintre proprietarii ce fac parte din asociatie, impotriva unui membru al asociaţiei care nu şi-a îndeplinit obligaţiile, sau în procesele iniţiate de unul dintre proprietari, care contestă o decizie luata de catre asociaţia de proprietari;
 • are drept de semnătură a conturilor asociaţiei de proprietari;
 • este responsabil sa primeasca cererile şi reclamaţiile proprietarilor, dar şi sesizările administratorului, pe care trebuie sa le supuna dezbaterii comitetului executiv;
 • are drept de a convoaca comitetul executiv ori de câte ori este necesar;
 • intocmeşte ordinea de zi a sedinţei comitetului executiv;
 • este responsabil de semnarea actelor legislative precum: deciziile de imputare, cereri, acţiuni de chemare în judecată, sesizări, reclamaţii emise de catre comitetul executiv;
 • este responsabil de semnarea şi parafarea contractelor individuale de muncă şi conventiile civile;
 • este cel care pastreaza ştampila asociaţiei de proprietari.

4. Ce semnifica proprietatea comuna si din ce este alcatuita?

 • Proprietatea comună semnifica toate părţile dintr-un imobil care nu sunt apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

5. Este obligatoriu ca fiecare bloc sa isi infiinteze o asociatie de proprietari?

 • Potrivit articoluluii 1 din Legea 230/2007, proprietarii au obligaţia să ia măsuri cu privire la drepturile şi obligaţiile comune, ce le revin tuturor proprietarilor asupra proprietăţii comune. De aceea, proprietarii pot infiinta asociatii noi sau se pot asocia în asociaţii de proprietari cu personalitate juridică deja infiintate.

6. Cine poate face parte din asociatia de proprietari?

 • In conformitate cu articolul 9 din Legea 230/2007, doar proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari, cu drept de vot, au dreptul să participe la adunarea generală a proprietarilor, să îşi arate interesul si sa se înscrie, să candideze, să aleagă şi să fie aleşi în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari.

7. Cine nu face parte din asociatia de proprietari, poate lua parte la adunarile generale ale proprietailor?

 • Proprietarii care nu sunt membri ai asociației de proprietari, pot participa la şedinţele adunării generale a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari doar pentru a se informa, insa nu au drept de vot şi opinie şi nu au voie să perturbe sau să deranjeze desfăşurarea activității.

8. Se poate inscrie un proprietar ulterior in asociatia de proprietari?

 • Un proprietar se poate inscrie ulterior în asociaţia de proprietari, chiar daca nu a fost prezent la adunarea generală de constituire a asociatiei. Acesta se poate insrie printr-o cerere scrisă.

9. Care sunt obligatiile unui cenzor?

 • Cenzorul are obligaţia de a verifica legalitatea hotărârilor luate în urma unei adunari generale a membrilor asociaţiei, de a întocmi şi de a prezenta rapoarte asupra activitatii adunării generale a membrilor asociaţiei, cel puţin o dată pe an, dar si rapoarte asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând si totodata măsuri.

10. Cine poate ocupa functia de presendinte al unei asociatii de proprietari?

 • Aceasta funcţie poate fi ocupată de către o singură persoană, aleasa prin votul majorității proprietarilor, insa trebuie sa fie membru al asociației de proprietari.

Ne poti trimite un email cu intrebare ta, noi o vom analiza si o vom completa in aceasta pagina cu raspunsul.