Servicii

Dorim sa oferim clientilor o varietate cat mai bogata de servicii fara sa facem rabat de la calitatea acestora.

Servicii Administrare Financiara

Este o activitate deosebit de importanta pentru o asociatie de proprietari, care necesita un bun management custom lab report writing service essayclub al fondurilor asociatiei

 1. Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla, conform legii
 2. Intocmirea Listelor de plata lunara a cotelor de intretinere
 3. Plata facturilor emise de furnizori catre Asociatie
 4. Calcularea penalizarilor conform prevederilor legale si a hotararii Adunarii Generale;
 5. Intocmirea si depunerea declaratiior fiscal custom lab report writing service essayclub catre organelle financiare de care apartine Asociatia
 6. Intocmirea Registrelor lunare ( Registru Jurnal, Registru Invetar, Registru pentru evidenta Fondului de rulment,etc.)
 7.  Intocmirea raportului anual privind activitatea desfasurata si prezentarea in Adunarea Generala.
 8. Incasarea cotelor de intretinere in interiorul asocaitiei in baza unui program stabilit cu asociatia

Pachet

Servicii Administrare Financiara

12 RONLuna/AP

Pachet

Servicii Administrare tehnica

15 RONLuna/AP

Servicii Administrare tehnica

Aceasta acitvitate este de asemenea extrem de importanta in cadrul Asociatiei, deoarece de ea depinde asigurarea confortului proprietarilor .

 1. Verificarea instalatiilor din interiorul asocaitiei(electrice, sanitare,etc.)
 2. Inlocuirea becurilor,aplicelor,prizelor si a altor echipamente electrice defecte din cadrul asociatiei , prin personal propriu calificat.
 3. Comunicarea catre Presedinte/Comitet Executiv despre problemele tehnice aparute si necesitatea executarii unor lucrari in vederea remedierii situatiilor aparute.
 4. Verificarea contoarelor/indecsilor de apa
 5. Asigurarea serviciului de curatenie in interiorul asociatiei
 6.  Verificarea lucrarilor efectuate in baza altor contracte de firme desemnate de asociatie.
 7. Verificarea fucntionarii ascensorului si anuntarea firmelor specializate in cazul aparitiei avariilor
 8. Colaborarea cu firme specializate in instalatii sanitare,electrice ,in cazul aparieti unor situatii de urgenta in vedere remedierii acestora cat mai rapid
 9. Instalarea sistemelor CCTV in interiorul asociatiei cu respectarea prevederilor legale(legea 333/2003 , legea 677/2001)

Infiintari Asociatii de Proprietari

Oferim consiliere profesionala in vederea infiintarilor asociatiilor de proprietari .Pentru blocurile noi si ne ocupam cu maxima responsabilitate de intocmirea si depunerea tuturor documentelor necesare in vederea infiintarii acestora in temeiul legii.
Pentru o mai buna operativitate ne implicam activ in toate etapele infiintarii unei asociatii si oferim consultanta si suport logistic in :

 • Organizarea Adunarii Generale de Constituire a Asociatiei de proprietari
 • Intocmirea Statutului Asociatiei de Proprietari , Acordului de asociere ,Actului Constitutiv ,Procesului verbal de constituire si a tuturor documentelor necesare .
 • Depunerea documentelor la institutiile abilitate pentru infiintarea asociatiei de proprietari(primarie,judecatorie,etc.)
 • Comandarea stampilelor
 • Deschiderea contului curent la banca
 • Incheirea contractelor cu furnizorii Asciatie de Proprietari

Termen de infiintare : intre 30 – 90 zile.

Pachet

Infiintari Asociatii de Proprietari

17 RONLuna/AP